Henkilötietojen käsittely – Rekrytointirekisteri

Täyttämällä työhakemuksen työnhakija hyväksyy tietojen tallennuksen ja niiden käytön.

Rekisterinpitäjä


Nipromec Oy Ltd, joka toimii rekisterinpitäjänä myös tytäryhtiöidensä puolesta

Tallikedonkatu 11
26100 Rauma
010 219 3000

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö


Mervi Kautonen
Tietosuojavastaava
Nipromec Oy Ltd
nipromec@nipromec.com

010 219 3000

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Rekisterin tarkoitus on vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää Nipromec Oy Ltd:sta ja sen asiakkaista työnantajana kiinnostuneiden työnhakijoiden työpaikkahakemuksia liitteineen. Hakemus voidaan osoittaa tiettyyn työtehtävään tai hakija voi jättää avoimen hakemuksen. Hakemus voidaan yhdistää myös muuhun osaamista vastaavaan tehtävään.

Tietoja säilytetään aina luottamuksellisesti, eikä tietoja luovuteta rekrytointiprosessin ulkopuolelle. Hakemustietoja liitteineen säilytetään rekisterissä kahdentoista (12) kuukauden ajan. Tänä aikana niihin voidaan palata muiden hakujen yhteydessä.

Hakija voi pyytää tietonsa poistettavaksi rekisteristä. Poistamis- ja muutospyyntöohjeet ovat saatavilla Nipromecin henkilöstöhallinnosta tai ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Nipromec Oy Ltd voi myös itse poistaa puutteellisin tiedoin varustetut hakemuskirjeet liitteineen.

Rekisteröidyt tiedot


perustiedot (nimi, yhteystiedot, syntymäaika)
koulutus- ja työkokemustiedot
kokemusta ja osaamista kuvaavat tiedot
muut hakijan antamat lisätiedot

Säännönmukaiset tietolähteet


Työnhakijat itse.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Tietoja ei luovuteta Nipromec Groupin ulkopuolelle ilman työnhakijan erillistä suostumusta.

Tietojen siirto EU/ETA:n ulkopuolelle


Tietoja ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet


A. Fyysinen aineisto

Rekrytointia koskevaa fyysistä aineistoa ei ole, vaan kaikki aineisto käsitellään sähköisesti.


B. Sähköisesti talletetut tiedot:
Rekisteritiedot on suojattu käyttäjäkohtaisilla salasanoilla. Ainoastaan erikseen nimetyillä Nipromec Oy Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden rekrytoinnista vastaavilla työntekijöillä on pääsy rekisteritietojen sisältämiin käyttäjien henkilötietoihin. Nipromec Groupin ulkopuolisten ei ole mahdollista päästä tietojen säilytyspaikkoihin, sillä Nipromec Groupin tiloissa liikkuvilta edellytetään saattajaa.

Tarkastusoikeus


Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntöä koskevan ohjeen ja tilauslomakkeen saa rekisteriasioista vastaavalta henkilöltä tai henkilöstöosastolta.